Portál Navigáció


Portál al-navigáció


MORZSÁK

TARTALOM:Részletesebben az adatvédelmi szabályokról

Ügyfélkapu ikonKormányzati Ügyfélvonal

Súgó ikon

A Kormányzati Ügyfélvonal
telefonszáma:

Magyarországról: 1818
Külföldről: +36 (1) 550-1858

A Kormányzati Ügyfélvonal fax száma:
+36 (1) 550-1819

A Kormányzati Ügyfélvonal email címe:
1818@1818.hu

Hívja interneten a 1818-at!

A nap 24 órájában rendelkezésére állunk!

Cikk:

Az Ügyfélvonal működtetése során a szolgáltató tudomására jutó, az ügyfelek elérhetőségére vonatkozó személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kezelése teljes mértékben a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.

Az Ügyfélvonal igénybevételének nem feltétele a személyes adatok megadása!

Az Ügyfélvonallal kapcsolatba kerülő ügyfél azonban a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul az általa önként közölt, személyes adatainak szolgáltatással kapcsolatos kezeléséhez az alábbi szabályok szerint.

Adatkezelés

 1. Az ügyfél személyes adataihoz csak az Ügyfélvonal munkatársai és a megbízó kormányzat férhetnek hozzá. Ezek közül is csak azokhoz, melyekhez az Ügyfélvonal az ügyféllel való kapcsolattartás során jutott hozzá.
 2. Tájékozódás, érdeklődés, informálódás esetén az Ügyfélvonal csak akkor rögzít személyes adatot, ha az ügyfél azonosítása feltétlenül szükséges. Ilyen eset lehet pl. az ügyfél által kért visszahívás, iratminta vagy dokumentum kérésre történő küldése. Ebben az esetben kizárólag a kérés teljesíthetőségéhez szükséges személyes adatokat szabad rögzíteni: pl. nevet és telefonszámot vagy e-mail címet.
 3. SMS-ben, faxon, e-mailben érkezett megkeresések esetén az ügyfél külön tájékoztatása nélkül rögzíthetők azok az adatok, amelyek fogadónál történő megjelenése köztudott és elfogadott, pl. a küldő telefonszáma, illetve a küldő e-mail címe. A személyes adatok közül a név csak abban az esetben rögzíthető, ha az ügyfél azt közli.
 4. A szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén a panaszos személyes adatai rögzítendők.
 5. Az Ügyfélvonal az ügyfelek személyes adatait felveszi saját számítógépes rendszerébe, és azokat kizárólag a fenti célok érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli, de maximum a tájékoztatás megadását követő 24 óráig. Ezt követően a személyes adatokat és az azokkal összefüggésben feljegyzett adatokat törölni kell.
 6. A panasszal élő ügyfél személyes adatait az Ügyfélvonal az ügy lezárása után kizárólag dokumentálási céllal tárolja.

Adatvédelem

 1. Az Ügyfélvonal kiemelt gondossággal törekszik arra, hogy az adatok technikai védelmét megvalósítsa.

  A személyes adatokat az Ügyfélvonal harmadik fél részére nem adja át.
 2. Adatokról történő tájékoztatás

  Az Ügyfélvonal az érintettek írásos kérelmére biztosítja a személyes adatok helyesbítésének, illetve – a panasz kivételével – törlésének lehetőségét. Helyesbítést, illetve a törlést a központi számra küldött faxban lehet kérni.

  Az Ügyfélvonal az érintettek kérelmére tájékoztatást ad az érintettek Ügyfélvonal által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait. A tájékoztatás kérhető telefonon, faxon, e-mailben, amennyiben az érintett ügyfél egyértelműen azonosítja magát a tárolt adatok közül legalább kettővel. Lehet ez név és telefonszám együttese vagy bármely más személyes adatpár.
Ugrás vissza